زمین مناسب ویلا

1,000,000,000تومان

توضیحات

۱۲۰۰مترمربع دریک مجموعه شهرکی
بهترین فرصت سرمایه گذاری در محیطی امن دارای سهمیه آب کشاورزی
گاز و‌برق در حال اخذ مجوز

امکانات